Ydelser

 

Hos DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S er vi specialister i at administrere ejendomme.

Vi leverer komplette administrationsløsninger, særligt tilpasset den enkelte ejendom. Vores løsninger er baseret på en stor teoretisk viden kombineret med mange års praktisk erfaring. Den seneste tid har vi ændret vores måde at arbejde på, så vi i højere grad kan imødekomme vores kunders ønsker til den øgede digitalisering. Vi har stor fokus på at gå forrest i den digitale udvikling i samarbejde med vores kunder.


Vi fastholder dog samtidig den personlige relation, hvorfor vores kunder altid tildeles en fast kontaktperson, som kender ejendommen indgående – og derved sikrer den helt rigtige rådgivning.


DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S arbejder til dagligt tæt sammen med DRACHMANN ADVOKATER I/S. Vores kunder kan derfor drage stor nytte af de juridiske kompetencer som sidder i huset. Som kunde i ejendomsadministration vil du få tilknyttet en fast advokat, som vil bistå ved juridiske sager.


Udover administration af ejendomme leverer vi også rådgivning i enkelt sager uanset sagens størrelse eller indhold.

 

Kig her...

Andelsboligforening

Andelsboligforeninger har en speciel konstruktion, hvor andelshaverne køber brugsretten til en lejlighed i foreningens fælles ejendom. Vi som administrator rådgiver bestyrelsen i et tæt samarbejde, så områdets komplekse lovgivning efterkommes i alle henseender.

»

Ejerforening

Ejerforeninger er typisk udmatrikulerede etageejendomme, hvor ejerne ejer deres respektive lejlighed. Foreningen vælger en bestyrelse, der sammen med administrator varetager foreningens interesser og den daglige drift. 

»

Grundejerforening

Grundejerforeninger er typisk rækkehuse eller tæt bebyggede parcelhuskvarterer. Administrator har til opgave i samråd med bestyrelsen at varetage foreningens interesser – heriblandet økonomisk, juridisk, og ikke mindst planlægning af fremtidig vedligeholdelse af foreningens fællesområde.

»

Gårdlaug

Gårdlaug er ofte storbyens grønne oase, hvor flere boligforeninger deles om gårdmiljøet. Boligforeningerne har som oftes pligt til at være en del af gårdlauget jf. vedtægterne. De omkringliggende boligforeninger udarbejder sammen en retning for, hvordan deres grønne oase skal tage sig ud. Administrator kan her bidrage som mægler og bindeled i mellem foreningerne.

»

Udlejningsejendomme

Udlejningsejendomme kan være en god investering. Som administrator tilstræber vi at skabe værdi for udlejer og opretholde et godt forhold til lejerne.

»

Erhverv

Lad os skabe værdi for din erhvervsejendom. Ved indgåelse af erhvervslejekontrakter er der stor aftalefrihed i forhold til boligudlejning - vi kan hjælpe dig med, at denne proces bliver god for både lejer og udlejer.

»

Her finder du os

Back to Top